Skip to content

Сервітут vs oренда

by admin on January 30th, 2018

Американська Рада зі стандартів фінансового обліку затвердила перший цьогорічний стандарт – Оновлення 2018-01 (ASU
No. 2018-01 Land Easement Practical Expedient for Transition to Topic 842
).
Мета оновлення – надати можливсть практичного спрощення переходу на новий облік оренди за розділом 842 Кодіфикації US-GAAP для сервітутів.
Стандарт припускає можливість незастосування нових правил з обліку оренди до угод про сервітут, які до запровадження нових правил не обліковувались як оренда.
Сервітути, укладені після запровадження нового механізму обліку, маєть відповідати новим вимогам.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS