Skip to content

Вічна тема

by admin on April 11th, 2018

“Професійний бухгалтер” № 14 публікує матеріал “П(С)БО: облікова політика”, в якому йдеться про зміст категорії “облікова полтика”, і наводиться перелік тих питань, які в системі ПСБО є предметом відповідного вибору.
Автор наголошує: не слід прагнути до штучного розширення сфери облікової політики, необхідно обмежитися тим мінімумом питань, які самі стандарти чітко відносять до цієї сфери. Натомість раціональним видається максимальне розширення сфери облікових оцінок.

“Якщо, скажімо, за аналогією з Положенням № 1213 віднести до облікової політики методологію визначення резерву сумнівного боргу, то в разі її зміни доведеться перерахувати відповідно до нової методики всі резерви, нараховані в попередніх періодах за старим методом. Головбух компанії, що не входить до сфери дії Положення № 1213, може заявити, що самі стандарти не відносять відповідну методологію до облікової політики. Під визначення облікової оцінки «сумнівно-резервна» методологія підпадає, оскільки вона розподіляє витрати між періодами. Отже, керівництво компанії має всі підстави не включати це питання до сфери облікової політики. У такому разі відповідна методика визначається предметом облікової оцінки, і при її зміні ретроспективний перерахунок показників звітності не знадобиться. Віддаючи пріоритет використанню правила перспективного обліку зміни облікової оцінки, головбух може спиратися на п. 14 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS