Skip to content

“Сталий” аудит: перспективи

by admin on April 12th, 2018

Раян Кейсі (Ryan J. Casey) та Джонатан Грен’є (Jonathan H. Grenier) публікують в Journal of accountancy результати своїх досліджень в галузі “сталої” звітності (sustainability reporting).
За даними дослідників лише 8,7 % “сталих” звітів було підтверджено.
Серед підтверджених звітів 77.4% біло підтверджено не аудиторськими фірмами, а сторонніми профільними фахівцями (компаніями з консалтингу в охороні навколишнього середовища етс). Проте частка аудиторських фірм на ринку тестування та підтвердження “сталої” звітності помітно зростає саме в останні роки.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS