Skip to content

Уточнення фінзвітності: небезпека

by admin on April 16th, 2018

Професор С.Голов в журналі “Бухгалтерський облік і аудит” №12/17 публікує коментар змін, внесених до Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” Законом №2164 від 05.10.17.
Зокрема автор звертає увагу на феномен т.зв. “уточнення” фінзвітності:

“Закон №2164 дозволяє підприємствам подавати уточнену фінансову звітність та/або консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності за результатами виявлених помилок або з інших причин.
Ця норма протирічить МСБО 10 «Події після звітного періоду», згідно з яким коригування показників фінансової звітності не-
можливо після затвердження фінансової звітності до випуску (подання) за межі підприємства.
Крім того, виникає небезпека, що посадові особи можуть навмисно робити помилки у фінансовій звітності та виправляти їх, наприклад після схвалення звітності загальними зборами акціонерів.
Скандали, пов’язані з маніпулюванням показниками фінансової звітності, які відбуваються періодично у багатьох країнах свідчать, що аудиторські перевірки не завжди захищають користувачів звітності від подібних маніпуляцій. Достатньо згадати банкрутство енергетичного гіганту США – корпорації «Енрон», яке призвело до краху як самої корпорації так й найбільшої аудиторської компанії «Артур Андерсен», яка сприяла, зокрема, внесенню необхідних коригувань у звітні показники корпорації.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS