Skip to content

ДФС – МСФЗ: 0 – 1

by admin on June 27th, 2018

Податківці вирішили ознайомити бухгалтерів зі своїм поглядом на облік витрат на строення веб-сайтів. Одеська ДФС розмістила на своїй інтернет-сторінці наступні тези:
” Відповідно до п. 8 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи» від 01.01.2014 та п. 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 №242, зі змінами та доповненнями, нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має фізичної субстанції, матеріальної форми та може бути ідентифікований.

Підпунктом 138.3.4 ст.138 ПКУ визначено 6 груп нематеріальних активів, щодо яких нараховується амортизація. Зокрема, у податковому обліку до групи 6 включаються інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

З урахуванням викладеного, витрати платника податку, пов’язані з розробкою веб-сайту та його розміщенням в мережі Інтернет (реєстрація доменного імені та хостинг), відносяться до 6 групи – інші нематеріальні активи. При цьому розрахунок амортизації здійснюється відповідно до норм п.138.3 ст.138 ПКУ”.

Про МСБО 38, як бачимо, податківці вже знають, а от про ПКТ 32 ще ні.

Про облік витрат на розробку сайтів ми ранїше вже писали.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS