Skip to content

Склад проміжної

by admin on July 23rd, 2018

11 липня 2018 р. Постановою № 547 КМУ змінив порядок подання фінансової звітності.
Зокрема нарешті вирішено питання складу проміжних звітів:
“Підприємства, які складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, складають проміжну фінансову звітність, яка охоплює відповідний період (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), наростаючим підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати”.

Наш коментар:
Про підприємства, які складають МСФЗ-звітність, тут , як бачимо, не згадується. Якщо для них не “працює” зазначена спеціальна індульгенція Порядку, то вони мають керуватися загальними настановами Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та МСБО 34. Це означає, що проміжна МСФЗ-звітність має подаватися в повному форматі.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS