Skip to content

Податкова МСФЗ-амортизація

by admin on July 26th, 2018

В листі ДФС від 19.07.2018 р. N 3171/6/99-99-15-02-02-15/ІПК зазначено наступне:

“Пунктом 55 МСБО 16 передбачено, що амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
У податковому обліку амортизації підлягають основні засоби, які призначені для використання в господарській діяльності платника податку.
Таким чином, якщо на основні засоби, які призначені для використання в господарській діяльності платника податку в бухгалтерському обліку не припиняється нарахування амортизації на період виведення їх з експлуатації у зв’язку з консервацією, капітальним ремонтом, модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією та іншим поліпшенням основних засобів, то в податковому обліку на них також буде нараховуватись амортизація“.

Наш коментар:
Колись податківці вже зачіпали тему податкової МСФЗ-амортизації.
Як бачимо, податківці схилился до застосування бухгалтерського підходу до податкової амортизації.
Раніше вони наполягали на тому, що припинення експлуатації свідчить про невиробничий характер ОЗ, і тому податкову амортизацію нараховувати не можна. Втім після зміни дефініції “невиробничих” ОЗ, наведеної в ПКУ, таку обмежувальну позицію податківцям захищати важко.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS