Skip to content

Чого хочуть податківці

by admin on July 27th, 2018

Тернопільська ДФС оприлюднила переліки тих форм фінзвітності, які вона хоче отримати від підприємств.

Зауважимо, що в проміжних періодах податківці хочуть отримати лише баланс та звіт про фінрезультати. Причому незалежно від того, за якими стандартами складається звітність – за ПСБО чи за МСФЗ.

Цікавою також є наступна сентенція:
Неприбуткові установи, організації, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, подають скорочену за показниками фінансову звітність у складі Балансу і Звіту про фінансові результати (Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (ф. №1-м, ф. №2-м), Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (ф. №1-мс, ф. №2-мс))”.

Отже податківці вважають, що НПО в принципі можуть розглядатися як “підприємства“, та як “суб’єкти підприємництва“. Боїмося, що не всі правники погодяться з такою позицією.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS