Skip to content

ASU No. 2018-11: ще одна пакраща для лізингу

by admin on July 31st, 2018

FASB затвердила ще одне удосконалення нової моделі обліку оренди, та внесла зміни до Leases (Topic 842) Кодифікації US-GAAP.
Зміни стосуються двох проблем:
-запровадження опції полегшеного переходу до нового стандарту – методу кумулятивного впливу (cumulative-effect adjustment), який дозволяє не перераховувати дані порівняльного періоду.
-пояснення методики компонентного розподілу орендних угод для орендодавця – запровадження опції практичного спрощення ( practical expedient) щодо можливості не відділяти неорендний компонент від орендного.

Зміни набувають чинності разом з новими правилами обліку оренди – тобто з наступного року.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS