Skip to content

Федерали про проміжну звітність

by admin on September 13th, 2018

В серпневому дайджесті Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України Олексій Радонов коментує Постанову КМУ від 11.07.2018р. No547:
“Пакет проміжної (квартальної) фінансової звітності підприємств, що складають звітність за П(С)БО, включає тільки баланс та звіт про фінансові результати. Про суб’єктів, що звітують за МСФЗ, нічого не сказано, виходить, що для них такого послаблення немає. Тобто проміжну фінансову звітність вони повинні складати відповідно до МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність». ФПБАУ неодноразово у своїх зверненнях до Мінфіну та на IFRS форумах у квітні –червні 2018рр. вказувала на цю проблему, що виникла після того, як починаючи з 01.01.2018р. із Закону No996 було виключено положення щодо скороченого пакету квартальної фінансової звітності. Щодо суб’єктів, що звітують за П(С)БО, вона вирішена. Почекаємо роз’яснень Мінфіну щодо МСФЗ-шників”.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS