Skip to content

МСФЗ 16: дослідження звітів FTSE

by admin on September 28th, 2018

Делойт оприлюднив результати досліджень звітів компаній, що входять до рейтингу FTSE.
У звіті зазначено, що компанії готуються до дати введення в дію МСФЗ 16 “Оренда” з 1 січня 2019 року, згідно з якою компанії вимагають операційної оренди на балансі, хоча жодна з опитаних компаній ще не прийняла новий стандарт лізингу, деякі з них виявилися добре підготовленими.

Вероніка Пул, керівник корпоративної звітності в Deloitte, зазначила: “Вісім річних звітів вже обчислили очікуваний вплив нового стандарту, а ще 36, що дають деякі орієнтири шляхом перехресного посилання на існуючі зобов’язання щодо операційної оренди. Обсяг інформації, необхідної для МСФЗ 16, тільки збільшиться протягом наступного сезону звітності, тому хотілось би бачити, що деякі з них вже добре засвоєні. ”

Лише 12 компаній чітко заявили, що не очікують істотного впливу МСФЗ 16, хоча майже третина респондентів, згаданих там, можуть відчути вплив від зміни обліку орендної плати.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS