Skip to content

Звітність: фітнесчек Єврокомісії

by admin on November 19th, 2018

Європейська Комісія опублікувала результати опитувань щодо шляхів подальшого розвитку системи звітності ЄС.
Серед питань, що розглядалися були питання діджеталізації звітів, нефінансових даних та інтегровної звітності, ефективності євродиректив, тощо
Зокрема було розглянуто і питання про те, чи слід змінити процедуру застосування МСФЗ на території ЄС. Нагадаємо, що раніше єврочиновники запропонували надати органам ЄС повноваження виправляти та доповнювати стандарти, прийняті Радою з МСБО (т.зв. процедура “вирізання” – “carve-ins”).
Цікаво, що більше 70% опитаних відмовилися від такого механізму.
Але тут є велика різниця в реакції за географічною ознакою.
Наприклад 75% резидентів Франції висловились на користь процедури “carve-ins”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS