Skip to content

US-GAAP: зміни моделі знецінення боргу

by admin on November 19th, 2018

ASU No. 2018-19 вніс зміни до розділу 326 “Фінансові інструменти. Кредитні збитки” Кодифікації.
Зміни відтерміновують запровадження нової моделі визнання кредитних збитків непублічними компаніями до 2021 року.
Також пояснено питання застосування нової кредитно-збиткової моделі до дебіторського боргу за операціями операційної оренди: відповідна дебіторка не включається до сфери дії розділу 326 Кодифікації, а має обліковуватися за настановами разділу 842 “Оренда”.
Зміни застосовуються одночасно із застосуванням з ASU 2016-13, тобто для публічних компаній біржового лістингу – з 2019 року.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS