Skip to content

ПСБО 25: понесення

by admin on November 22nd, 2018

В газеті “Платник єдиного податку” № 43 опубликовано статтю професора Т.Момот “Відпускні: період понесення“.
Автор наголошує:
“У п. 8 П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» зазначено, що мікросуб’єкти можуть не створювати забезпечення й повинні визнавати відпускні витрати в періоді їх фактичного понесення. При цьому названий стандарт умовчує про те, який саме період є «періодом фактичного понесення» витрат. <...>
У пошуках пояснення того, що саме мають на увазі українські стандартизатори під власне понесенням витрат, можна звернутися до П(С)БО 31 «Фінансові витрати», який регламентує капіталізацію відсотків за позиками. <...>
Якщо ми звернемося до другого прикладу Додатка 2 до П(С)БО 31 «Фінансові витрати», що ілюструє згадану процедуру «середньозваженої» капіталізації, то стане зрозуміло, що під понесеними фінансовими витратами українські стандартизатори розуміють відсотки, нараховані за період користування позиковими коштами. Це означає, що періодом понесення витрат є не період виплати коштів, а той період, до якого ці витрати відносяться. Інакше кажучи, на понесені витрати стандартизатор дивиться з точки зору традиційного принципу нарахування. Без жодної прив’язки до касових показників оплати.
<...>
Таким чином, якщо виходити з припущення, що українські стандартизатори послідовні у використанні термінології та використовують поняття «понесення витрат» в однаковому значенні як у П(С)БО 31 «Фінансові витрати», так і в П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, то можна дійти несподіваного (для багатьох) висновку, що згідно з п. 8 П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва суб’єкти мікропідприємництва можуть не нараховувати забезпечення на виплату відпускних, але при цьому вони все одно повинні відобразити нарахування відпускних витрат у тих періодах, коли працівник заробляє право на відпускні.

Як можна реалізувати такий механізм?

Доволі просто — шляхом щомісячного нарахування відпускних не за кредитом рахунку 47, а за кредитом іншого рахунку — зобов’язань.

Слід зауважити, що такий варіант обліку абсолютно відповідатиме всім приписам чинної системи стандартизації. Така модель обліку відпускних повністю відповідає не лише базовим положенням системи П(С)БО, а й положенням параграфа 11 МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» в частині відображення так званих відпускних нарахувань у складі звичайної кредиторської заборгованості”.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS