Skip to content

МСФЗ 16 + ПКУ = ….

by admin on November 23rd, 2018

Зміни до ПКУ, що прийняті сьогодні в бюджетному пакеті:

14.1.12. актив з права користування – визнаний орендарем згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності актив, який представляє право орендаря використовувати базовий актив протягом строку оренди.

138.4. Вимоги пунктів 138.1 – 138.3 цієї статті не застосовуються до операцій з активами з права користування за договорами оренди

У підпункті 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 слова “у тому числі необоротних активів” у всіх випадках доповнити словами “(крім активів з права користування за договорами оренди)”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS