Skip to content

Ганс пророкує кризу

by admin on December 13th, 2018

Ганс Хугерворст (Hans Hoogervorst ) виступив з доповіддю на конференції АІСРА.
В доповіді наведено сумні дані про надзвичайні боргові загрози, що виникли в світовій економіці.
Голова Ради з МСБО наголосив на тому, що нові МСФЗ 9 та МСФЗ 17 спрямовані на попередження кризових явищ.
Також в доповіді йдеться про проблеми сучасної концепції обліку гудвілу. Зокрема про ідею повернення до амортизації гудвілу:
Інформаційна цінність амортизації дуже низька, оскільки об’єктивно неможливо визначити терміни, за якими має відбуватися амортизація. Гудвіл – це актив з невизначеним строком служби, і в деяких випадках його вартість може не зменшуватися з часом”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS