Skip to content

Єврокласифікація

by admin on December 14th, 2018

Мінфін в листі від 11.12.2018 р. пояснив як саме слід застосовувати нову класифікацію підприємств за вимогами Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

В листі наведені приклади та зокрема зазначено наступне:

“З метою застосування норм Закону щодо визначення у 2018 році категорії, до якої належить підприємство, застосовуються показники річної фінансової звітності за 2017 рік.”

Приклади визначення категорії, до якої належить підприємство (мікро-, мале, середнє, велике), погоджені на засіданні Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України (протокол від 15.11.2018 р. N 5).

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS