Skip to content

Звіт про управління: як це треба робити

by admin on December 26th, 2018

в “Професійному бухгалтері” № 48 А.Хомюк публікує статтю “«І чужому научайтесь, й свого не цуpайтесь…», або Як скласти звіт про управління“.
Атор звертає увагу на наступне:
“До Закону про бухоблік вимога складати звіт про управління «перекочувала» з Євродирективи 2013/34/ЕU. У ній звіт про управління та консолідований звіт про управління називають важливим елементом фінансової звітності (п. 26). Крім цього, наголошується також на важливості саме нефінансової інформації у звіті.

Не обійшлося тут і без казусів… В інших місцях Євродирективи 2013/34/ЕU звіт про управління згадується вже не як частина фінзвітності, а окремо. Наприклад, у п. 40 є згадка про те, що керівництво, наглядова рада мають колективно відповідати за складання та оприлюднення фінансової звітності та звіту про управління. Зауважимо: деякі фахівці заплуталися у казуїстиці та взагалі дійшли приголомшливих висновків. Так, Kreston GCG у своїх Методрекомендаціях з підготовки звіту про управління фінзвітність розглядає як складову частину звіту про управління”.

Крім того стаття надає корисні поради на прикладах:

“…уніфікований формат звіту або форма подання інформації відсутня. Це розв’язує руки суб’єктам господарювання та дає можливість обирати різноманітні способи подання інформації. Так, наприклад, BMW Group у складі річного звіту виділяє окремий розділ «management report», який зокрема включає:

інформацію про систему управління;
звіт про економічне положення;
фінансові та нефінансові показники ефективності;
інформацію про результати діяльності та чисті активи;
коментарі до фінансової звітності;
дані щодо ризиків та можливостей;
інформацію про продажі та маркетинг;
інформацію про систему внутрішнього контролю актуальну для обліку та процесу складання фінансової звітності;
інформацію щодо галузевого середовища.

Схожа структура звіту також у Royal Dutch Shell. В рамках річного звіту «Звіт директорів» (Directors’ Report) та «Стратегічний звіт» (Strategic Report) формують звіт про управління. Туди зокрема включаються:

інформація щодо досліджень і розробок;
стратегії щодо працевлаштування та створення сприятливого середовища для праці для різних категорій працівників;
інформація про майбутній розвиток;
інформація щодо фінансових ризиків, цілей та політики компанії.

У свою чергу Philips N.V. та Unilever в окремий розділ звіт про управління не виділяють. Усю необхідну користувачам інформацію вони також надають в рамках річного звіту, проте у різних його розділах. Спільною рисою у них є подання інформації щодо соціальної відповідальності компаній, ризиків, можливостей та перспектив компанії”.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS