Skip to content

Нефінансова звітність для малюків та середняків

by admin on January 25th, 2019

Пол Томсон ( Paul Thompson) оприлюднив статтю “Звітування про нефінансову інформацію малими та середніми підприємствами в Європі“.
Наразі розгортається компанія з формування необхідних нефінансових показників на основі стандартів GRI та IIRC. 19 лютого в Брюсселі відбудуться заходи з обговорення розширення кола нефінансового звітування.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS