Skip to content

Право постійного землекористування: облік за МСФЗ

by admin on March 28th, 2019

Роз’яснення ФПБАУ від 20.03.2019 р. № 4 – головна теза:

“У разі набуття права постійного користування земельною ділянкою підприємство отримує нематеріальний актив. У момент виникнення такого права нематеріальний актив визнається на балансі за собівартістю з урахуванням витрат на оформлення правовстановлюючих документів. Подальші витрати на переоформлення документації, як правило, відносяться до прибутків / збитків періоду. Такі витрати можуть включатись до первісної оцінки права користування земельною ділянкою лише за умови розширення чи іншої зміни прав”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS