Skip to content

Квартальная МСФО-таксономия

by admin on April 17th, 2019

Бухгалтер 911 № 15 публикует материал Казановой Марины “Финотчетность за 1 квартал: кто и в каком комплекте ее составляет?“.
В статье в частности затронута проблема промежуточной таксономизации:

“Закон о бухучете предписывает МСФО-обязанным предприятиям начиная с отчетности за 2019 год подавать финансовую отчетность в едином электронном формате, определенном Минфином, на основании таксономии финансовой отчетности по международным стандартам. Формально это требование распространяется и на отчетность за 1 квартал 2019 года. Подаваться отчетность должна в центр сбора финансовой отчетности, операционное управление которым осуществляется НКЦБФР. Но пока по техническим причинам подача отчетности по таксономии в едином электронном формате откладывается. Поэтому пока МСФО-обязанным предприятиям ничего не остается, как отчитываться «по-старому», используя нацформы отчетности.

Хотя НКЦБФР в своем письме от 07.02.2019 г. № 16/3318-П указывала на то, что финотчетность уже за 1 квартал 2019 года нужно подавать по таксономии.

Напомним, что Минфин, Нацкомфинуслуг и НКЦБФР одобрили таксономию UA XBRL МСФО. Опубликована она (в виде перечня файлов) на сайте Минфина и сайтах регуляторов: Нацкомфинуслуг и НКЦБФР”.

В комментарии “Практики МСФЗ” № 3-2019 к упомянутому письму НКЦБФР говорилось:

“Коли український законодавець запроваджував обов’язковий таксономічний формат подання МСФЗ-звітності, він у п. 2 розділу ІІ Закону № 21641вжив таку конструкцію: «першим звітним періодом, за який підприємства, які зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти, подають фінансову звітність на підставі таксономії за міжнародними стандартами в електронній формі, є 2019 рік».

У статті 13 Закону про бухоблік зазначено, що звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Але при цьому є проміжна фінансова звітність, яку складають за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев’яти місяців. Проміжні періоди є частинами календарного року. Отже, виникло питання, чи обов’язково застосовувати таксономію вже під час подання проміжних звітів 2019 року.

У чиновників НКЦПФР, на наш погляд, були формальні підстави відтермінувати обов’язковість таксономії до подання річного звіту. Втім, вони, судячи з коментованого листа, вирішили не бути формалістами і, посилаючись на «розуміння Закону», наказали підприємствам, що становлять суспільний інтерес, подавати свою проміжну фінансову звітність 2019 року на підставі таксономії.

Зверніть увагу на те, що спеціалісти НКЦПФР зробили виняток для тих підприємств, «які відповідно до статті 40 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” не повинні здійснювати розкриття проміжної фінансової звітності». Тут, мабуть, слід згадати про тлумачення змісту ч. 8 ст. 40 вказаного Закону, на якому наполягають комісари:

«Відповідно до частини 8 статті 40 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” розкривати проміжну фінансову звітність зобов’язані:

банки;
акціонерні товариства щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію (включені до реєстру фондової біржі);
емітенти інших цінних паперів щодо яких здійснено публічну пропозицію (включені до реєстру фондової біржі).
Акціонерні товариства, щодо цінних паперів яких не здійснено публічну пропозицію і вони не перебувають в реєстрі фондової біржі, не зобов’язані розкривати проміжну фінансову звітність».

Отже, далеко не всім підприємствам слід турбуватися про проміжну таксономію“.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS