Skip to content

Гудвільно-амортизаційне спрощення

by admin on June 3rd, 2019

Тепер стає доступним і для неприбуткових організацій.
Див. ASU No. 2019-06.

Згідно із зазначеним Оновленням, зміни внесено до розділів 350, 805 та 958 Кодифікації.
Альернативний облік гудвілу -без тестування на зменшення корисності, та з амортизацією – тепер є доступним не тільки приватним компаніям, але і НПО.

Оновлення набуло чинності одразу після затвердження.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS