Skip to content

Демонтажні коригування

by admin on June 3rd, 2019

В листі від 14.05.2019 р. N 2136/6/99-99-15-02-02-15/ІПК Державна фіскальна служба України дала відповідь на запит щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму забезпечень (резервів), створених підприємством для відшкодування майбутніх витрат на демонтаж основних засобів.

Висновок податківців:
“Отже, фінансовий результат до оподаткування:

збільшується на суму забезпечень, створених підприємством відповідно до правил бухгалтерського обліку для відшкодування майбутніх витрат на демонтаж основних засобів;

зменшується на суму коригування (зменшення) забезпечень для відшкодування майбутніх витрат, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку”.

Але відповідно до п.139.1.1 ПКУ, “фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат на створення забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності”.

Зауважимо, що забезпечення на демонтаж не відносяться на витрати, а капіталізуються у вартості основних засобів.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS