Skip to content

AICPA: геть від Лондона

by admin on June 6th, 2019

Рада зі стандартів аудиту (Auditing Standards Board – ASB) Американського інституту сертифікованих громадських бухгалтерів вирішила змінити стандартизовану дефініцію суттєвості (materiality).
Нинішня редакція цього визнанчення гармонізована з визначенням МСФЗ.
Пропонується змінити її, узгодивши з “юридичним” визначенням, яке використовують регуляторні органи США.

Джерело

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS