Skip to content

Ганс про головні форми та коментарі керівництва

by admin on June 20th, 2019

Сьогодні на конференції МСФЗ Фундації в Лондоні з доповіддю виступив Ганс Хугерворст (Hans Hoogervorst).

Деякі тези:

-проміжні підсумки (subtotals) , такі як операційний прибуток та EBITDA, дуже часто використовуються, але на практиці компанії визначають ці показники дуже різними способами. Скільки інвесторів знають про ці відмінності? Більшість інвесторів залишаються глибоко заплутаними,

-технічний персонал Ради розглянув 60 компаній у різних країнах та галузях промисловості. Близько 70% цих компаній використовували проміжну суму операційної прибутку, але не менше ніж дев’ять різних версій цього показника,

-Операційний прибуток є найбільш часто використовуваним проміжним підсумком в усьому світі, але він не визначений у стандартах МСФЗ. Рада визначила операційний прибуток як прибуток без урахування фінансування, податків та доходів та витрат від інвестицій,

-Другим важливим підсумком, який Рада вирішила визначити, є те, що називано прибутком до фінансування та податку. Як випливає з назви, з цього підсумку виключаються витрати з фінансової діяльності (наприклад, витрати на відсотки за кредитами або облігаціями) та податок.

-Положення про коментарі керівництво слід підсилити ESG-інформацією

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS