Skip to content

Проект Позиції #5

by admin on June 24th, 2019

ФПБАУ розмістила на своєму сайті проект Позиції № 5, яка розглядає питання обліку безоплатно отриманих активів.

Головний висновок документу:

“Безоплатно отримані активи слід визнавати в обліку отримувача за справедливою вартістю. Альтернативний підхід, застосування якого є припустимим, — це відображення в обліку активу за його номінальною вартістю.
На суму вартості безоплатно отриманих активів отримувачу слід відобразити дохід у періоді отримання таких активів”.

Обговорення триватиме 10 днів.

Долучайтеся.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS