Skip to content

Орендні поліпшення та стимули

by admin on June 25th, 2019

В “Практиці МСФЗ” № 6/2019 В.Сінклер публікує матеріал “Циклічні поліпшення“, де розміщено коментар до проекту Щорічних удосконалень МСФЗ періоду 2018-2020.
Зокрема мова йде і про зміни до супроводжувального документу до МСФЗ 16:

“Рада пропонує внести зміни не до самого стандарту, а до його Ілюстративних прикладів, а саме до прикладу № 13.

У цьому прикладі описано ситуацію, коли на початку оренди орендар несе деякі витрати, пов’язані з орендою. Далі стандартизатори пояснюють, як обліковувати такі витрати. Серед іншого, у прикладі згадано і про здійснення орендарем витрат на поліпшення орендованого майна в сумі 7 000 г. о. За умовами прикладу орендодавець погоджується компенсувати орендарю цю суму.

Висновок прикладу щодо цих витрат орендаря такий:

«Орендар обліковує відшкодування витрат на поліпшення орендованого майна, отримане від орендодавця, за приписами інших доречних стандартів, а не як орендний стимул за приписами МСФЗ 16. Це пояснюється тим, що витрати, пов’язані з поліпшенням орендованого майна орендарем, не включаються до вартості активу права користування».

Такі тези збентежили багатьох бухгалтерів. Адже за певних обставин відповідні компенсації з боку орендодавця можуть розглядатися саме як орендні стимули (lease incentives) в розумінні МСФЗ 16.

Рада з МСБО пояснила в Основі для висновків, що зазначений приклад було наведено не для ілюстрації обліку орендних стимулів, а з іншою метою.

Тому, щоб не заплутувати бухгалтерів, відповідну позицію витрат та згаданий вище висновок з прикладу пропонується виключити”.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS