Skip to content

Зменшення корисності як переоцінка

by admin on July 16th, 2019

Лист ДФС від 26.06.2019 р. № 2941/6/99-99-15-02-02-15/ІПК – пояснення щодо податкового обліку результатів проведення зменшення корисності основних засобів у зв’язку з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності:

“фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму амортизації, визначеної відповідно до положень п. 138.3 ст. 138 Кодексу, при розрахунку якої враховується вартість основних засобів без урахування результатів їх переоцінки (зменшення корисності) в результаті переходу на МСФЗ”.

Якщо уважно читати п.138.1. ПКУ, то можна дійти висновку, що уцінка ОЗ та зменшення корисності ОЗ з точки зору ПКУ – не тотожні процедури. Як втім і з точки зору бухобліку.
Натомість у п.138.3 ПКУ згадується тільки про уцінку:
“Для розрахунку амортизації відповідно до положень цього пункту визначається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку”.
Таким чином, поширення дії цього пункту на суми зменшення корисності виглядає не дуже переконливо.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS