Skip to content

Оцінка землі: експертиза не старіє

by admin on July 29th, 2019

В листі Держаудитслужби від 08.11.2018 р. N 25-14/554 пояснено яким первинним документом обгрунтовувати оцінку земельної ділянки:

“За припасами абзацу восьмого частини другої статті 13 Закону України “Про оцінку земель” для відображення вартості земельних ділянок та права користування земельними ділянками у бухгалтерському обліку проводиться їх експертна грошова оцінка.

При цьому експертна грошова оцінка земельних ділянок – це результат визначення вартості земельної ділянки та пов’язаних з нею прав оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки) із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту (абзац сьомий частини першої статті 1 Закону України “Про оцінку земель”).

Отже, звіт про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є первинним документом, на підставі якого підприємства, установи та організації відображають у бухгалтерському обліку вартість земельної ділянки як активу.

У разі, якщо після відображення в бухгалтерському обліку підприємства вартості земельної ділянки згідно із зазначеним звітом не відбувалося дій або подій, які викликали зміни в структурі активів та зобов’язань підприємства, немає підстав вважати завищенням або заниженням вартості земельної ділянки, зокрема через закінчення терміну дії звіту про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки“.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS