Skip to content

Поточна МСФЗ-стандартизація

by admin on December 28th, 2010

Впродовж 13-17 грудня 2010 р. було проведено засідання IASB та спільні засідання IASB та FASB.
В результаті дискусій та аналізу проблемних питань стандартизації МСФЗ-звітності серед іншого було досягнуто певних попередніх рішень щодо наступних проблем:
- Згортання активів та зобов’язань за багатосторонніми угодами (multilateral arrangements),
- Вимірювання справедливої вартості деяких видів зобов’язань,
- Моделі знецінення фінансових інструментів в частині алгоритмів визнання очікуваних збитків (expected loss – EL),
- Визнання доходу від контрактів зі споживачами,
- Перспектив прийняття нових стандартів IFRS 10 Consolidated Financial Statements, IFRS 11 Joint Arrangements, IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS