Skip to content

МСФЗ-транзит: зміна строків амортизації

by admin on August 20th, 2019

“чи вважати зміну строків корисного використання при переході на МСФЗ – виправленням помилки? Та чи можна розглядати встановлення строків експлуатації основних засобів згідно з ПКУ помилкою, якщо такі строки не враховують очікуваного використання основного засобу підприємством?”

Точка зору КПМГ:

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS