Skip to content

Фортінбрас прийшов

by admin on August 21st, 2019

Податковий експерт Т.Войтенко публікує статтю “Чи дисконтувати позику? Аргументи проти“.
Автор розглядає варіанти обліку довгострокових зобов’язань у вигляді поворотної фінансової допомоги (ПФД):
1)”Традиційний” (за приписами ПСБО 11 – без дисконтування);
2)”Сучасний” (за приписами ПСБО 13 – з дисконуванням).

“Яке з П(С)БО важливіше? Питання неоднозначне.
Якщо пріоритет віддати П(С)БО 11, то на дату балансу (а не на дату отримання (!), як вбачається фіскалам в листі № 18311) оцінювати зобов’язання за теперішньою вартістю (дисконтованою сумою майбутніх платежів) треба тільки при виконанні двох умов одночасно:
1) зобов’язання мають бути довгостроковими;
2) на них нараховуються відсотки.
А якщо на перших ролях виступає П(С)БО 13? Тоді уважно вчитуємося в його норми.
Так, ДФСУ в листі № 18311 вимагає прибуткувати позику за її теперішньою (справедливою) вартістю. Але! Відкриваємо п. 29 П(С)БО 13 і бачимо, що там написане протилежне. А саме п. 29 вимагає первісно оцінювати фінзобов’язання за їх фактичною собівартістю, яка складається із справедливої вартості отриманих в обмін на зобов’язання грошей (сума позики) і безпосередньо пов’язаних з придбанням фінінструмента витрат.
Проблема в п. 31 П(С)БО 13. На кожну наступну дату балансу він зобов’язує оцінювати фінзобов’язання за амортизованою собівартістю.
Але і тут є своє «але»! Ні у П(С)БО 13, ні в інших нацстандартах не знайти визначення амортизованої собівартості для фінінструментів. Є тлумачення амортизованої собівартості тільки для фінінвестиції в п. 3 П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». Але навіть якщо це визначення застосувати до ПФД, то все одно первісно позику треба оцінювати за номіналом. Приклад з додатка 1 до П(С)БО 12 прямо підтверджує цей висновок“.

ГОЛОВНИЙ ВИСНОВОК СТАТТІ:
“на нашу думку, дисконтувати довгострокову безвідсоткову ПФД підприємству-позичальникові, яке веде облік за П(С)БО, не потрібно“.

:)
НАШ КОМЕНТАР:
Подивимось, як запропоновано, приклад з додатка 1 до ПСБО 12:
Підприємство 3 січня 2000 року придбало облігації номінальною вартістю 50000 грн. за 46282 грн., тобто дисконт становив 3718 грн. (50000 – 46282).
Фіксована ставка відсотка за облігацією встановлена 9 процентів річних. Дата погашення облігації відбудеться через 5 років. Виплата відсотка здійснюється щорічно в кінці року, його номінальна сума становить 4500 грн. (50000 х 9 %)
“.
В таблиці цього прикладу – амортизована вартість інвестиції на дату визнання (на 03.01.2000) складає 46282 грн.
Отже первісно позика оцінюється в балансі не за номіналом.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS