Skip to content

Понеділкове від доктора Серафікуса: дисконтування

by admin on August 26th, 2019

Анекдот:
Прийшов податковий експерт до банку вкласти кревні заощадження в сумі 80000 грн. на депозит.
Банкір запропонував йому покласти гроші на депозит на два роки, без виплати відсотків, і з поверненням через два роки суми 80000 грн.
Річна інфляція складає 17%.

Питання: чи отримає банк дохід від такої операції в сумі 21558,92 грн.?

Відповідь податкового експерта:
Якщо банк складає звіт за МСФЗ, то банк дохід отримає.
Якщо б банк складав звіт за національними стандартами, то він би дохід не отримав.

В чому причина такого висновку?
Нагадаємо зміст ПСБО 13: “На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові
зобов’язання оцінюються за амортизованою собівартістю”.
Але податковий експерт зазначає, що ні у П(С)БО 13, ні в інших нацстандартах не знайти визначення амортизованої собівартості для фінінструментів.
Ми можемо додати аргументації: ні у П(С)БО 13, ні в інших нацстандартах не знайти визначення поняття “оцінюються”, а також визначення таких слів: “на”, “кожну”, “наступну”, “після”, “визнання”, “дату”….
Тобто взагалі ж нічого не зрозуміло. Ну не стандарти, а беззмістовний набір літер. :) :) :)

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS