Skip to content

Не-ГААП пошесть

by admin on September 25th, 2019

Дрю Бернстайн (Drew Bernstein) в статті для CFO.com пише:

“Нестандартизовані фінансові показники , можна охарактеризувати як “цифри, по які говорять менеджери, як тільки аудитори виходять з кімнати”.

“Поглиблене дослідження аудиторської аналітики показало, що 97% компаній S&P 500 використовували нестандартизовані фінансові показники у 2017 році, порівняно з 59% у 1996 році, тоді як середня кількість різних показників, що не застосовуються згідно з GAAP, використовуваних в одному звіті, зросла з 2,35 до 7,45 за два десятиліття. Це призвело до зростання розбіжності між доходами, обчисленими згідно з прийнятими принципами бухгалтерського обліку, та “доходами”, про які йдеться у прес-релізах та аналітичних звітах аналітиків”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS