Skip to content

Обережно з АРМ: “бухоблік часто просто відображає незручну істину”

by admin on September 26th, 2019

Самопальні фінансові показники, які полюбляють вказувати в своїх звітах керівники корпорацій, називають іноді нестандартизованими (non-GAAP), іноді альтернативними, іноді скоригованими (adjusted performance measures -APMs).
Всі експерти попереджають про небезпеку таких показників, та закликають інвесторів бути уважними при розгляді та аналізі цих фінансових химер.
Нова стаття “Приміткового аналітика” присвячена саме цій проблемі.

“Деякі компанії стверджують, що їх використання APM мотивоване виявленими недостатками в стандартах бухгалтерського обліку. Більшість із цих закидів не витримує критики за умови уважного вивчення, а бухоблік часто просто відображає незручну істину. МСФЗ, безумовно, можуть бути вдосконалені, і деякі статті, які фігурують у фінансовій звітності, іноді можуть бути важко узгоджуваними з економічним підгрунтям, але ми не віримо, що це говорить про наявність фундаментальної проблеми з МСФЗ”.

“Основні висновки для інвесторів:
-Проаналізуйте управлінські APM як складову більш всебічного аналізу, орієнтованого на дезагрегацію повних показників на основі МСФЗ.
-Зверніть увагу на виключені непостійні або так звані не повторювані статті; вони все ще можуть мати суттєві наслідки для оцінки, і, можливо, не доцільно використовувати їх як нуль у ваших прогнозах.
-За необхідності виконайте подальшу дезагрегацію та аналіз, особливо коли компоненти прибутку або збитку, про які звітується за однією статтею, мають різницю в стійкості (persistence)”.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS