Skip to content

Пропозиції щодо класифікації статей на поточні/непоточні

by admin on January 17th, 2011

Комітет з тлумачень МСФЗ (IFRS Interpretations Committee) після засідання, що відбулося 7 січня 2011 р., запропонував IASB внести до проекту зі Щорічного удосконалення (Annual Improvements ) МСФЗ коригування параграфу 73 IAS 1.

Коригування викликане проблемою, яка виникає щодо класифікації зобов’язань після реструктуризації (коли переговори про кредит привели до змін первісних умов кредитування).

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS