Skip to content

ASU#11: вже тепер

by admin on November 26th, 2019

FASB затвердила Оновлення ASU №2019-11, яке вносить точкові зміни з п’ятьох вузьких проблем до Розділу 326 “Фінансові інструменти – кредитні збитки” Кодифікації US-GAAP.
Для тих підприємств, які вже застосовують нову модель зменшення корисності фінансових активів, Оновлення починає застосовуватися з грудня 2019 року.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS