Skip to content

Климатичний виклик МСФЗ

by admin on November 28th, 2019

Член Ради з МСБО Нік Андерсон (Nick Anderson) опублікував статтю , присвячену відображенню в МСФЗ-звітності інформації про кліматичні зміни.
Автор зокрема проаналізував можливі “кліматичні” впливи на звітування за різними стандартами.
Проблема також розглянута з позиції суттєвості інформації та належного складання коментарів керівництва.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS