Skip to content

Ганс на симпозиумі

by admin on December 20th, 2019

Голова РМСБО Ганс Гугерворст виступив з промовою на Симпозиумі бухгалтерських дослідників.
Окрім аналізу проєкту з удосконалення форматування фінзвітності та рекомендацій щодо коментарів керівницта, пан Гугерворст зачепив тему обліку за схемою “доступний для продажу” (“‘available-for-sale’ – AFS).

“у МСФЗ 9 ми скасували категорію, інструментів, доступних для продажу, або AFS, для інвестицій в інструменти капіталу. Справедлива вартість через прибуток чи збиток стала вимогою за замовчуванням (default requirement) для інвестицій в інструменти капіталу. З тих пір деякі зацікавлені сторони, особливо в страховій галузі, вважають, що такий облік є перешкодою для довгострокових інвестицій в інструменти власного капіталу, оскільки це може призвести до більш короткострокової мінливості у звіті про прибутки та збитки”.

Далі пан Голова навів “стилізований” приклад звітності однієї нефінансової компанії, який, на його погляд, свідчить проо можливість маніпулювання фінрезультатом за допомогою AFS-інструментів в умовах чинності МСБО 39.

Висновок Ганса Гугерворста: МСФЗ 9, на відміну від МСБО 39, дає менше можливостей для управління прибутком (earnings management) за допомогою ASF.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS