Skip to content

Таксономія: не впоралися

by admin on December 30th, 2019

Спочатку схвалили МСФЗ-таксономію -2019.

А наступного дня “розширили” строки:

“Враховуючи поточний стан запровадження Системи, Комітетом з управління Системою 6 грудня 2019 року прийнято рішення рекомендувати регуляторам фінансових ринків в межах своїх повноважень забезпечити необхідні заходи щодо розширення строків подання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності в єдиному електронному форматі iXBRL до центру збору за 2019 рік, 1 квартал 2020 року, перше півріччя 2020 року та дев’ять місяців 2020 року до 31 грудня 2020 року та не застосовувати санкцій за неподання такої звітності суб’єктами господарювання у строки, визначені законодавством, протягом 2020 року“.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS