Skip to content

Згортання активів та зобов’язань: новий проект

by admin on February 8th, 2011

28-го січня IASB та FASB оприлюднили текст пропонованих змін щодо згортання фінактивів та фінзобовязань.
Наразі існує різна практика щодо правил згортання (оffsetting, netting) за МСФЗ та US-GAAP.
Органи стандартизації пропонують наступне: згортання може застосовуватися лише тоді, коли:
-право на списання є дійсним (enforceable), включаючи випадки дефолтів та банкрутств,
-це право є безумовним (unconditional),
-це право не залежить від майбутніх подій.

Голова IASB сер Девід Твіді (David Tweedie) з цього приводу заявив, що названі пропозиції виключать різниці у вимогах до згортання.

ознайомитися з документом можна тут:

http://edit.iasb.org/NR/rdonlyres/16923AAE-0AE2-42C7-A2A8-A136BF812335/0/OffsettingSNAPSHOTJanuary20112.pdf

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS