Skip to content

Покарання для головбухів

by admin on February 9th, 2011

В “El-бухгалтере» №5/11 опубліковано статтю Сергія Шемета “Бухоблік: порушення та покарання”, де докладно описано різні аспекти відповідальності (адмінінстративна, кримінальна, за порушення норм “ціннопаперового” законодавства) бухгалтера за порушення правил обліку та подання звітності.
Зокрема автор наголошує на новій небезпеці, яку містить Податковий кодекс:
“ У зв’язку з прийняттям Податкового кодексу (ПК) у головбухів може виникнути новий головний біль, пов’язаний з бухгалтерською звітністю.
Як відомо, п. 46.2 ПК змусив підприємства подавати до ДПІ разом з податковими деклараціями і фінансові звіти. Цей пункт вміщено у главі 2 другого розділу ПК, що має назву «Податкова звітність».
Якщо податківці на цій підставі визнають фінансову звітність різновидом «податкової звітності», то за неподання або несвоєчасне подання фінансових звітів до ДПІ підприємства можуть піддатися санкціям за статтею 120 ПК: 170 грн. за кожен факт неподання або несвоєчасного подання звітності.
Утім, на нашу думку, такий підхід у разі його реалізації був би неправомірним, бо ПК прямо не називає фінансовий звіт власне «податковою звітністю». Мало того, у тексті статті 46 фінансову звітність чітко дистанційовано від «податкових декларацій».
Науково-практичний коментар до ПК говорить, що «інформація, зазначена в поданій податковій звітності, є підставою для нарахування та сплати податкового зобов’язання».
Оскільки фінансова звітність не є підставою для нарахування податків, то й назвати її податковою звітністю не можна.
У зв’язку з новими вимогами ПК особливо актуальною стає норма статті 38 Закону « Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців», відповідно до якої підставою для прийняття судового рішення про припинення юрособи є, зокрема,
«неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону».

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS