Skip to content

Укрдисконтування: апофегей

by admin on February 14th, 2020

Цитата одного з ФБ-популярних податкових юристів:
внедрение дисконтирования в псбо это не изменение учетной оценки или учетной политики… это – нарушение Минфином Положения о Минфине и статьи 19 Конституции Украины

Довідково:
Конституція
“Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України”.

Наш коментар:
Тепер мабуть слід очікувати відповідно подання до Конституційного Суду.
:) :) :)
Ми пропонуємо також інкримінувати Мінфіну порушення статті 3 Конве́нції про за́хист прав люди́ни і основополо́жних свобо́д, яка забороняє катування бухгалтерів.
Цю Конвенцію наша вільна та горда країна ратифікувала ще 1997 року.
А ще пропонуємо повернути до Кримінального кодексу покарання и вигляді страти за знущання над бухгалтером.
;) ;) ;)

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS