Skip to content

Зменшення корисності як амортизація

by admin on February 18th, 2020

Начальник відділу МСФЗ ПАТ «Укрнафта» О.Вовкотруб в “Практиці МСФЗ” №2/2020 публікує матеріал про формат розкриття даних щодо зменшення корисності основних засобів.

“стандарт прямо не вказує, за якою саме статтею фінзвітності слід наводити показник втрат від зменшення корисності, якщо він відноситься на фінрезультат”

“Підхід до відображення необхідної статті Звіту про фінансові результати, що стосується збитку від зменшення корисності, аналогічний відображенню нарахування амортизації. Такий підхід використовують деякі аудиторські фірми, посилаючись на те, що під час подання приміток за основними засобами сума накопиченої амортизації та накопичені збитки від зменшення корисності розкриваються разом (МСБО 16 «Основні засоби», параграф 73 (г)).”

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS