Skip to content

Обліково-політична оксюморонологія

by admin on March 23rd, 2020

Понеділкове від доктора Серафікуса

Нещадавно одна юридична фірма, коментуючи фіскальні загрози, обумовлені карантинним простоєм основних засобів, порадила таке:
“дополнить учетную политику положением о том, что в случае временного простоя основные средства продолжают использоваться для получения экономических выгод”.

Сакралізація бухгалтерського інструментарію властива багатьом вітчизняним юристам. Магічне словосполучення “облікова політика” для них взагалі поза межами добра та зла. Скрижалі облікової політики долають здоровий глузд. Тому пропонуємо додати до облікової політики ще кілька “карантинних” положень:

“в случае временной нетрудоспособности, работники продолжают работать”,
“в случае просрочки платежей, покупатели продолжают платить”,
“в случае задержки поставок, поставщики продолжают поставлять”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS