Skip to content

Going сoncern: вірус, нафта, етс

by admin on April 22nd, 2020

Дмитро Алєєв, партнер АФ, керівник відділу аудиту KPMG в журналі “Вісник” опублікував цікаву статтю “COVID-19: оцінюємо здатність компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі“, з якою варто ознайомитися не тільки бухгалтерам, але й аудиторам.

Нагадаємо, що фінзвітність складається за МСФЗ у разі наявності припущення про здатність підприємства існувати в подальшому (правило going concern).
Д.Алєєв з цього приводу зауважує:
“Коли управлінський персонал оцінюватиме здатність компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, йому необхідно буде враховувати поточну економічну невизначеність та нестабільність ринку, спричинену спалахом COVID-19, яка ще більше посилилася через зниження цін на нафту“.

“Якщо події та умови визначені як такі, що можуть поставити під значний сумнів здатність компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, необхідним є розкриття невизначеностей, якщо ці події становлять суттєву невизначеність або висновок управлінського персоналу про відсутність суттєвих невизначеностей потребував значних суджень”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS