Skip to content

“Клоуни знущаються над нами…”

by admin on April 27th, 2020

Понеділкове від доктора Серафікуса

Справа Приватбанку.
Київські окружно-адміністративні судді, як з’ясувалося є великими фахівцями у застосування моделі понесених збитків за МСБО 39:

“суд переконаний, що діагностику капіталу банку має здійснювати не НБУ, а зовнішній аудитор, по суті, відбираючи в контролюючого банківський сектор органу його прямий обов’язок. Після чого колегія суддів визначила, чи правильно було проведено оцінку кредитного ризику в банку (хоча це навіть не предмет розгляду), і дійшла приголомшуючого висновку: резерви під кредити банк формувати й не повинен, адже це були нові позики“. (Джерело)

Ера водолія кажете?
А може епоха клоунів?

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS