Skip to content

Запасна уцінка: пастка резервації

by admin on April 30th, 2020

Уцінка запасів до чистої вартості реалізації при складанні звітності за МСФЗ інколи здійснюється через рахунок резерву. Але така методологія є ризикованою з податкової точки зору. Адже податківці послідовно дотримуються позиції, що така уціночна резервація веде до коригування прибутку за п.139.1 ПКУ.

Черговий прояв зазначеної позиції – у вчорашньому роз’ясненні Офісу великих платників податків ДПС:

“У разі якщо підприємством ухвалено рішення здійснювати уцінку матеріалів через створення резерву (забезпечення) знецінення запасів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, то в такому випадку виникають різниці згідно з п. 139.1 ст. 139 ПКУ для коригування фінансового результату до оподаткування”.

На наш погляд такий підхід є виразно формальним, і п.139.1 ідейно призначений для коригування сум забезпечень, які не зменшують вартості активів. Втім формальному підходові протистояти складно. Тому радимо використовувати механізми прямого списання сум уцінки на витрати, без створення відповідних резервів.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS