Skip to content

Особливості національного МСФЗ-обліку

by admin on May 27th, 2020

Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України оприлюднила черговий пакет проєктів роз’яснень щодо деяких проблем практичного застосування МСФЗ (проєкти Позицій №6,№7, №8):

- Облік та відображення у фінансовій звітності, складеній за МСФЗ, операцій оренди цілісного майнового комплексу

-Визнання у фінансовій звітності, складеній за МСФЗ, об’єктів, які згідно з податковим законодавством розглядаються як невиробничі

-Відображення у фінансовій звітності, складеній за МСФЗ, об’єктів, які знаходяться в балансоутриманні

Долучайтеся до обговорення

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS