Skip to content

Украудит: дві найважливіші цифри – 85% та 58%

by admin on July 29th, 2020

Тетяна Каменская:
“Серед аудиторів України найбільш розповсюдженим міжнародним дипломом виявився Дипіфр АССА, який мають 326 аудиторів, або 12 відсотків, 3 відсотки отримали диплом CIPA/CAP. Найнаполегливіші та ті, які володіють іноземною мовою, є власниками сертифікату АССА, таких 82 аудитори, або 3 відсотки.
Але майже 85 відсотків аудиторів не мають жодних міжнародних дипломів“.

“9 аудиторських фірм, або 1 відсоток, мають дохід понад 50 млн грн, що становить 58 % від загального обсягу аудиторських послуг. Необхідно відзначити, що в 2019 році таких фірм стало на дві більше, ніж у 2018″.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS